Revízie plynových zariadení

Revízie plynových zariadení, prípojky plynu, rozvod plynu a plynové zariadenia musia byť z dôvodu bezpečnosti pravidelne kontrolované. Toto platí nielen pre obytné domy, ale rovnako, dokonca prísnejšie, pre obytné autá a prívesy (ďalej karavany), dokonca aj pre tie, ktoré sú trvalé odstavené v niektorom rekreačnom zariadení, kempingu, alebo inde, napríklad doma na záhrade.

Kontrolu (revíziu) plynových zariadení je v karavane potrebné vykonávať každé 2 roky autorizovanou osobou, o čom musí byť vystavený protokol a na viditeľnom mieste na karavane nálepka s označením dokedy je kontrola platná. Za vykonanie kontroly je zodpovený majiteľ, ktorý v prípade vzniku škody spôsobenej plynovým zariadením bez revízie, preberá na seba všetky spôsobené škody (požiar, výbuch, otrava). Ak je škoda spôsobená plynovým zariadením bez revízie, neuhradí túto škodu ani poisťovňa. teda platí ro rovnako, ako je tomu napr. pri rodinnných domoch.

Naša firma ponúka realizáciu revízie plynových zariadení v karavanoch a iných dopravných prostriedkoch. Vykonanie revízie trvá približne 1 hodinu. Revíziou získate okrem iného istotu, že máte plynové zariadenie vo Vašom karavane v poriadku. O vykonanej revízii vystavíme písomnú správu (slovensky, nemecky a anglicky). Písomné potvrdenie je potrebné mať trvale vo vozidle a na požiadanie ho predložiť ku kontrole.


Prečo plynovú revíziu v karavane?

V karavane sú plynové zariadenia namáhané oveľa viac a hrozí oveľa väčšie nebezpečenstvo ako napríklad v rodinnom dome. Príčiny sú zrejmé, rodinný dom sa nepohybuje po cestách a má oproti autu, alebo prívesu pevnú konštrukciu. Všetky plynové zariadenia musia byť v karavanoch montované podľa Európskej normy (EN 1949), ktorá platí vo všetkých európskych štátoch, teda aj na Slovensku.

Prečo je zmes Propán Bután, ktorá sa v karavanoch používa, nebezpečná? Sú to najmä 2 faktory - výbušnosť a tvorba oxidu uhoľnatého, ktorý je jedovatý. Čo sa týka výbušnosti, je zmes Propán Bután najnebezpečnejším bežne používaným plynom. Pri zmiešaní so vzduchom už pri objeme 1,5 % obj. tvorí výbušnú zmes!!! V domácnosti pri používaní zemného plynu je to až od 5 %. Vzhľadom na konštrukciu karavanu má výbuch Propán Butanu fatálne následky nielen na karavan a jeho osádku, ale aj na okolie. Predstavte si výbuch v kempingu, alebo na parkovisku, prípadne počas jazdy.

Nakoľko sú plynové spotrebiče v karavane, až na drobné výnimky, spotrebičmi, z ktorých spaliny voľne unikajú do prostredia, hrozí pri nedokonalom spaľovaní tvorba jedovatého kysličníku uhoľnatého a to priamo do obytného priestoru. Najnebezpečnejší je varič, po ňom následuje kúrenie a potom aj chladnička, ktorá má síce spaľobvací proces (horák) mimo obytný priestor, ale utesnenie obytného priestoru nie je v žiadnom karavane tak dokonalé, aby sa nedostal vznikajúci plyn dovnútra.

Existujú samozrejme plynové detektory (alarmy), ktoré zvyčajne varujú aj pri prítomnosti omamných plynov, najlepšie však je takýmto situáciam predchádzať a mať istotu, že všetky horáky v karavane dobre spaľujú a nehrozí tvorba jedovatého CO ani výbuch, alebo požiar unikajúcim plynom.